top of page

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

P1: UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTRE – Ελλάδα

Τα μέλη της ομάδας UPRC έχουν εκτενή εμπειρία σε δραστηριότητες καινοτομίας εκπαιδευτικών τεχνολογιών τόσο από πλευράς Ε&Α όσο και από πλευράς επιχειρηματικότητας. Έτσι, θα συμβάλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών πόρων εκμάθησης για την επιχειρηματικότητα EdTech καθώς και θα βοηθήσουν στη συνδημιουργία της πλούσιας βιβλιοθήκης πόρων για τον χώρο της EdTech. Η ομάδα UPRC έχει ισχυρούς και εδραιωμένους δεσμούς με την τοπική βιομηχανία EdTech, ελληνικούς επιχειρηματικούς επιταχυντές (π.χ. ACE), οργανισμούς που διοργανώνουν διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων (π.χ. National Bank of Greece Business Seeds, MITEF Greece), επενδυτικά κεφάλαια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ( ΕΤΕπ) με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ (π.χ. BigPi, UniFund) πανεπιστήμια και μεσάζοντες. Αυτοί οι σύνδεσμοι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω προώθηση της ιδέας του έργου σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους καθώς και προσκεκλημένους βασικούς παράγοντες του Ελληνικού οικοσυστήματος Επιχειρηματικότητας που ενδιαφέρονται για την EdTech να συμμετάσχουν ενεργά στην Κοινότητα Μεντόρων. Τα μέλη του CoSyLlab έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αξιοποιούν ισχυρά συνεργατικά δίκτυα στον χώρο της EdTech, δημιουργώντας αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ομάδα UPRC έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με όλους τους εταίρους του έργου EdTech με μεγάλη επιτυχία.

UNIPI-300.jpg

P2: CYENS – Κύπρος

Το CYENS εστιάζει στα διαδραστικά μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες και στοχεύει να γίνει ένα Κέντρο Αριστείας που ενδυναμώνει τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας και δύο καταξιωμένων διεθνών εταίρων, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία) και του Πανεπιστημίου College London (Ηνωμένο Βασίλειο). Το Ερευνητικό Κέντρο στοχεύει να γίνει κόμβος στις τρεις ηπείρους που συνορεύουν με την Κύπρο, διευκολύνοντας την τοπική επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης με συνολική χρηματοδότηση άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τα πρώτα 7 χρόνια, από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 (H2020 – WIDESPREAD – 2016-2017 – TeamingPhase 2), η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, οι εταίροι του έργου και πολλές άλλες πηγές. Το Κέντρο ενσωματώνει τις Οπτικές Επιστήμες, τους Ανθρώπινους Παράγοντες και Σχεδιασμό, τις Επικοινωνίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια στενή συνέργεια που παρέχει μια μοναδική διεπιστημονική ερευνητική προοπτική που δίνει έμφαση στη φιλοσοφία «Εμπνευσμένη από τους ανθρώπους, σχεδιασμένη για ανθρώπους». Το RISE συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό της σχετικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής ικανότητας της χώρας σε μια πνευματικά ποικιλόμορφη σειρά ερευνητικών τομέων (π.χ. όραση υπολογιστών και γραφικά, ψυχολογία, ανθρώπινοι παράγοντες, σχεδιασμός, εκπαίδευση, επικοινωνίες, ηλεκτρονική υγεία, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση) σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.

CYENS-300.jpg

P3: PIA – Σλοβενία

Η PIA είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1991, αφιερωμένη στην εκπαίδευση, τη διαχείριση στη μάθηση και την ανάπτυξη λογισμικού. Η εταιρεία απασχολεί 20 ειδικούς και είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα για συνεργαζόμενους ειδικούς, ειδικά για έργα στους τομείς της εκπαίδευσης. Από το 2009 έως το 2013, το PIA έχει εκτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη Σλοβενία και έχει προσλάβει συμβάσεις με περισσότερους από 1000 ειδικούς και δασκάλους από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης.

 

Ένα από τα κύρια σημεία εστίασης σε αυτό το έργο ήταν η βελτίωση των εκπαιδευτικών και η PIA υποστήριξε τεχνικές αυτοαξιολόγησης με ερωτηματολόγια και μια ειδική πλατφόρμα λογισμικού.


Pia d.o.o. έχουν επίσης εμπειρία σε διεθνή συνεργασία, έχουν συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα της ΕΕ, έργα CARDS στα Βαλκάνια και εμπορικά έργα στις ΗΠΑ.
Pia d.o.o. Η Velenje έχει εμπειρία:

 • Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και καθοδήγηση νέων επιχειρηματιών από το 2009-

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για την επιχειρηματικότητα

 • 24 χρόνια ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, 18 χρόνια εργασίας στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ODL), 42 δημιουργημένα μαθήματα ODL (http://home.odos.si/vsebine)

 • 20 χρόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού της Σλοβενίας

 • Ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci από το 1997, 6 έργα καθοδηγήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, συμμετοχή σε πολλά άλλα έργα (https://www.pia.si/o-podjetju#mednarodni-projekti )

 • Δέκα χρόνια εργασίας στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, την εμπειρία δημιουργίας υποστηριζόμενου λογισμικού σε QA

 • Ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην υποστήριξη έργων της ΕΕ με συνεργατικό λογισμικό και εργαλεία διαχείρισης έργων

 • Γνώσεις προετοιμασίας, ανάπτυξης και υλοποίησης λογισμικού μεγάλης κλίμακας για διάφορα Υπουργεία Παιδείας στην περιοχή των Βαλκανίων (Υπουργείο Παιδείας Μαυροβουνίου και Καντόνας, Υπουργείο Παιδείας Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Υπουργείο Παιδείας Σλοβενίας)

 • Εμπειρογνωμοσύνη στην εφαρμογή προτύπων ISO σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης όπως αποδεικνύεται στο έργο Τεχνική Υποστήριξη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) στο Μαυροβούνιο, το οποίο ανέπτυξε το πρώτο προσχέδιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) 

PIA_300.jpg

P4: XEDU – Φινλανδία

Η xEdu είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός επιταχυντής που συνεργάζεται με νεοφυείς επιχειρήσεις δημιουργώντας μετασχηματιστικές λύσεις μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Με έδρα τη Φινλανδία, μεγιστοποιούμε την τεχνογνωσία του ανώτερου εκπαιδευτικού συστήματος και της πρωτοποριακής σκηνής τεχνολογίας και τυχερών παιχνιδιών της χώρας μας και τη συνδυάζουμε με το δυναμικό παγκόσμιο δίκτυο καινοτόμων, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών και επενδυτών.

Από την ανάπτυξη προϊόντων έως την είσοδο στην αγορά και τη διεθνοποίηση, προσφέρουμε ευρεία βοήθεια, όπως καθοδήγηση, καθοδήγηση, επενδυτικές συνδέσεις EdTech και περιβάλλοντα δοκιμών σε πραγματικό χρόνο για έρευνα και ανάπτυξη.

Από το 2016, η xEdu έλαβε περισσότερες από 800 αιτήσεις από 80 χώρες από εταιρείες EdTech. Επιτάχυνε 72 εταιρείες από 15 χώρες με αποτέλεσμα το 95% των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας να συνεχίζουν να προχωρούν και το 75% από αυτές να έχουν λάβει χρηματοδότηση μετά την ένταξή τους στον επιταχυντή. Συνολικά περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ επιχειρηματικού κεφαλαίου συγκεντρώθηκαν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου μας και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν παγκοσμίως από τις star-ups μετά την ένταξή τους στην xEdu.

Η xEdu απασχολεί απευθείας από 2 έως 5 άτομα και αναθέτει σε υπεργολαβία ένα δίκτυο περίπου 50 προπονητών και μέντορες. Συνεργάζεται στενά με τους κύριους τοπικούς παίκτες του οικοσυστήματος startup (όπως NewCo Helsinki, Slush, Education Finland, FiBAN κ.λπ.) καθώς και με παγκόσμιους παίκτες οικοσυστήματος EdTech (όπως European EdTech Alliance, WorldDidac, GSV Capital, LearnCapital, RethinkEducation, BrightEyeVentures, ΜΕΧΡΙ κλπ).

Από το 2015, η xEdu ξεκίνησε τη δημιουργία του οικοσυστήματος EdTech στη Φινλανδία και ξεκίνησε το μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για συνδημιουργία με σχολεία. Είναι ιδρυτικός εταίρος στη δημιουργία της ένωσης EdTech Finland, της Nordic EdTech Alliance, του Nordic EdTech Award και της European EdTech Alliance. Η xEdu είναι παραγωγός του ετήσιου συνεδρίου XcitED ως δευτερεύουσας εκδήλωσης του Slush με επίκεντρο την EdTech, με 1000 συμμετέχοντες και 50 νεοφυείς επιχειρήσεις της EdTech να παρουσιάζουν. Ο xEdu είναι ο πρώτος φινλανδικός (και ο δεύτερος σε ολόκληρο τους Σκανδιναβικός) επιταχυντής που έχει γίνει αποδεκτός στο Παγκόσμιο Δίκτυο Επιταχυντών.

Ειδικοί τομείς εξειδίκευσης:

 • Όλες οι φάσεις μιας ανάπτυξης εκκίνησης EdTech

 • Δημιουργία και διαχείριση μοντέλων για συνδημιουργία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων και σχολείων της EdTech

 • Διαχείριση επιταχυντή

 • Δόμηση οικοσυστήματος EdTech

 • Επενδύοντας στην EdTech

 • Ο κοινωνικός αντίκτυπος και η μέτρησή του σε νεοφυείς επιχειρήσεις της EdTech

 • Δημιουργία προγράμματος σπουδών προγράμματος επιχειρηματικότητας

xedu-300.jpg

P5: GrantXpert – Κύπρος

Η GrantXpert Consulting είναι μια ΜΜΕ με έδρα την Κύπρο, με σωρευτική τεχνογνωσία άνω των 25 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Η ομάδα της GrantXpert διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε τοπικούς και κοινοτικούς οργανισμούς σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια, στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε επιχειρηματικά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, μετά την εξασφάλιση επιχορήγησης start-up από το εθνικό πρόγραμμα «Νέες γυναίκες επιχειρηματίες». Έκτοτε, η εταιρεία έχει βοηθήσει μεγάλο αριθμό κυπριακών (ιδιωτικών και δημοσίων) εταιρειών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών και δήμων στη λήψη χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Η χρηματοδότηση που λαμβάνουν αυτοί οι οργανισμοί βοηθά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τις διεθνείς αγορές, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, στην περαιτέρω ανάπτυξη, στη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, στην ενίσχυση των προσόντων και δεξιοτήτων του προσωπικού τους και στην πρόσληψη νέων εργαζομένων. Τα τελευταία 10 χρόνια η GrantXpert βοήθησε αρκετούς κυπριακούς και κοινοτικούς οργανισμούς να λάβουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

GX-300.jpg

P6: GUNET – Ελλάδα

Το Δίκτυο Ελληνικών Πανεπιστημίων GUnet είναι μια μη κερδοσκοπική πολιτική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000. Μέλη της GUnet είναι όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας (20 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ). Αποστολή της εταιρείας είναι η προώθηση, η διευκόλυνση και ο συντονισμός της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υπηρεσιών και εφαρμογών στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα για την υποστήριξη των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αποστολή τους και γενικότερα της έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της GUnet περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Η ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση του ακαδημαϊκού δικτύου όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην Ελλάδα.
β) Ο συντονισμός της διάχυσης, προώθησης και ανάπτυξης προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας,
γ) Η παροχή προηγμένων υπηρεσιών ΤΠΕ και ηλεκτρονικής μάθησης στα μέλη αλλά και σε τρίτους (ινστιτούτα, ιδρύματα, κλάδος).
δ) Η συμμετοχή σε έργα Ε&Α στους τομείς των τεχνολογιών, υπηρεσιών και εφαρμογών δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης, με στόχο τη διατήρηση του ελληνικού ακαδημαϊκού δικτύου στην αιχμή.
ε) Η συνεργασία με αντίστοιχα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών.


Η GUnet παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στα μέλη της (όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και τους εταίρους του έργου μέσω του Κέντρου ηλεκτρονικής μάθησης και πολυμέσων (mc.gunet.gr) και των συστημάτων διαχείρισης μάθησης Open e-Class (openeclass. org) και OpenDelos (opendelos.org). Υποστηρίζει επίσης την Εθνική Πύλη Αναζήτησης για Ανοιχτά Μαθήματα (opencourses.gr) και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία ανοιχτών μαθημάτων (opencourses.gunet.gr).

Από το 2012, η GUnet συντονίζει την ανάπτυξη Opencourseware και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων από τα μέλη της σε εθνικό επίπεδο.

Η GUnet ήταν η νικήτρια του Βραβείου Δημιουργικής Καινοτομίας 2016 που δόθηκε από την Κοινοπραξία Opencourseware (ocwconsortium.org) για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές καινοτομίες που φέρνουν μια νέα προσέγγιση στην Ανοικτή Εκπαίδευση

gunet-300.jpg

P7: LEARNLAUNCH – Η.Π.Α

Το LearnLaunch είναι ένας επιταχυντής εκκίνησης τεχνολογίας εκπαίδευσης που εδρεύει στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Το LearnLaunch Accelerator παρέχει στις πιο υποσχόμενες νεοσύστατες εταιρείες EdTech παγκοσμίως με χρηματοδότηση, μια ομάδα συμβούλων, εξατομικευμένη εντατική καθοδήγηση και όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης εκκίνησης EdTech. Επίσης, το Accelerator προσφέρει καθηλωτικά εκπαιδευτικά bootcamps για ομάδες επιχειρηματιών EdTech από το εξωτερικό. Ο στόχος αυτών των bootcamps είναι να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες εισόδου στην αγορά στις ΗΠΑ.

Από την έναρξή της το 2013, περισσότερες από 1.000 εταιρείες EdTech από όλο τον κόσμο υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα επενδυτικά προγράμματα LearnLaunch. Μέχρι σήμερα, το LearnLaunch Accelerator έχει πραγματοποιήσει 66 επενδύσεις σε εταιρείες EdTech που οδηγούν σε αλλαγές σε διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης. Τα τελευταία δύο χρόνια, αντιπροσωπείες επιχειρηματιών της EdTech από τη Γαλλία, το Ισραήλ, τον Καναδά και την Αυστραλία συμμετείχαν σε καθηλωτικά bootcamps.

Το Accelerator έχει βαθιά εξειδίκευση στη δημιουργία επιχειρηματικού οικοσυστήματος EdTech και στη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης που χρειάζονται οι επιχειρηματίες της edtech για να πλοηγηθούν στο χώρο και να έχουν μεγαλύτερη επίδραση. Από σήμερα, το δίκτυο LearnLaunch αριθμεί περισσότερα από 8.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών επιχειρηματιών, μαθητών, επενδυτών και επαγγελματιών του κλάδου. Ο Accelerator και οι οργανισμοί-εταίροι του υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την υποστήριξη αυτής της κοινότητας μέσω πολυάριθμων συνεδρίων, εργαστηρίων και συναντήσεων, τόσο αυτοπροσώπως όσο και εξ αποστάσεως.

LearnLaunch-300.jpg

P8: HEIDELBERG UNIVERSITY OF EDUCATION – Γερμανία

Το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης της Χαϊδελβέργης έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει και να παρέχει τα προσόντα μελλοντικών εκπαιδευτικών και άλλων εκπαιδευτικών επαγγελματιών για ένα ευρύ φάσμα διδακτικής σταδιοδρομίας στη δημοτική, δευτεροβάθμια, ειδική αγωγή και επαγγελματική εκπαίδευση και δια βίου μάθησης. Ο κύκλος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με τελική Κρατική Εξέταση (μέχρι το 2015) αντίστοιχα Bachelor of Arts (από το 2015/2016) και Master of Education (από το 2018/2019).

 

Το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης προσφέρει επίσης κατάρτιση σε άλλους τύπους εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην παιδαγωγική για μηχανικούς για την απόκτηση προσόντων για διδασκαλία σε επαγγελματικές σχολές. Περαιτέρω προγράμματα περιλαμβάνουν την προσχολική εκπαίδευση (B.A.), την Προαγωγή της Υγείας (B.A.), τις Επιστήμες της Αγωγής (M.A.), την E-Learning και την Εκπαίδευση στα ΜΜΕ (M.A.) καθώς και την Εκπαίδευση Μηχανικών (M.Sc.). Περίπου 300 μόνιμοι εκπαιδευτές διδάσκουν περισσότερους από 4.300 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Εκπαίδευσης, όπου η κατάρτιση (εκπαιδευτικών) περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση και παιδαγωγική, γνώσεις με βάση το αντικείμενο και διδακτικές δεξιότητες για συγκεκριμένο θέμα. Η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Εκπαίδευσης είναι, από την αρχή, στενά συνδεδεμένη με την πρακτική.

 

Το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης της Χαϊδελβέργης λειτουργεί μια Επαγγελματική Σχολή για περαιτέρω εκπαίδευση επαγγελματιών της εκπαίδευσης και μια Επιστημονική Ακαδημία για την κατάρτιση διαφόρων ακαδημαϊκών επαγγελμάτων.

 

Το 2016 το Πανεπιστήμιο τιμήθηκε με την «Έδρα της UNESCO για την Παρατήρηση και την Εκπαίδευση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας». Το 2018 το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης ξεκίνησε το έργο του δικτύου «Transfer Together» το οποίο συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα στη μητροπολιτική περιοχή του Ρήνου-Νέκαρ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για εκπαιδευτικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Το 2018 ξεκίνησε ένα Κέντρο για την Αειφορία στην Εκπαίδευση. Αρκετά επιστημονικά και πολιτιστικά έργα, καθώς και συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και εσωτερικού συμπληρώνουν το προφίλ του Πανεπιστημίου.

Pädagogische_Hochschule_Heidelberg_logo.jpg

P9: UNIVERSITY OF BEIRA – Πορτογαλία

Το University of Beira Interior (UBI) είναι ένα από τα πιο πρόσφατα δημόσια πανεπιστήμια στην Πορτογαλία, αλλά είναι επίσης ένα ίδρυμα ορόσημο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της πληροφορικής. Με τα χρόνια, η εξέλιξη του αριθμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του αριθμού των μαθητών αυξάνεται, έχοντας ξεπεράσει τους 7000 μαθητές από όλη τη χώρα και τους 300 από όλο τον κόσμο. Με στόχο να προσφέρει ένα στερεό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υπόβαθρο στους μαθητές του σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, το UBI παρουσιάζει 27 προγράμματα πρώτου κύκλου, 47 προγράμματα δεύτερου κύκλου και 26 προγράμματα τρίτου κύκλου.

Το πανεπιστήμιο παρουσιάζει διάφορες εγκαταστάσεις μάθησης και έρευνας, δομημένες σε 5 Σχολές - Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Τεχνών και Γραμμάτων και Σχολή Επιστημών Υγείας - και 14 ερευνητικές μονάδες που είχαν εφαρμοστεί προσεκτικά και κυμαίνεται από
αεροναυπηγική έως υπολογιστές, ηλεκτρομηχανική, υγεία, μαθηματικά, οπτικά, εκπαίδευση, ψυχολογία, τηλεπικοινωνίες, υλικά κλωστοϋφαντουργίας και χαρτί και διαχείριση και επιχειρηματικότητα.

Η Ε&Α είναι ένα από τα στρατηγικά και πιο σημαντικά ζητήματα στο UBI. Η εξαιρετική ποιότητα και η τεχνογνωσία αναγνωρίζονται ευρέως για τους ερευνητές μας.

Οι ερευνητικές μας μονάδες και οι υπηρεσίες μας δεσμεύονται να επιτύχουν υψηλά επίπεδα επιτευγμάτων, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται από μεταφορά γνώσης, επιχειρηματικότητα, διεθνή έργα Ε&Α και κοινοπραξίες, έως spin offs με βάση τα ερευνητικά ευρήματα μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών του UBI. Ως εκ τούτου, στο UBI τονίζεται η ένταξή του σε πολλά έργα και κοινοπραξίες Ε&Α και στη δημιουργία συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και εταιρείες, κυρίως μέσω του εσωτερικού του γραφείου CFIUTE που είναι το γραφείο που είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση του πανεπιστημίου στην αγορά και τη βιομηχανία. Επιπλέον, διαθέτει το UBImedical και είναι βασικό μέλος των PARKURBIS που είναι επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, εστιασμένα στη μεταφορά γνώσης.

UBI-300.jpg
bottom of page